Utö Outdoor Art

Utö Outdoor Art, en upplevelse utan like

Utö for Itämeri

Utö Outdoor Art är en del av konceptet Utö for Itämeri som Utö Havshotel skapat

Östersjöns betydelse är speciellt stor för den som bor och jobbar i skärgården eftersom havets välmående är en förutsättning för att bo här; till exempel skapas bruksvattnet på Utö genom att rena havsvatten i öns eget vattenverk.

Till Utö for Itämeri konseptet hör att ordna olika evenemang, därifrån biljettintäkterna används till skyddet av Östersjön.

Den långtida målsättningen för Utö for Itämeri konceptet är att Utö Havshotel kan övergå helt till grön energi. På så vis vill hotellet för sin egen del förbättra den hållbara utvecklingen och möjliggöra att ytterskärgårdens unika natur bevaras för kommande generationer.

Utö for Itämeri

Utö Outdoor Art är en del av konceptet Utö for Itämeri som Utö Havshotel skapat

Östersjöns betydelse är speciellt stor för den som bor och jobbar i skärgården eftersom havets välmående är en förutsättning för att bo här; till exempel skapas bruksvattnet på Utö genom att rena havsvatten i öns eget vattenverk.

Till Utö for Itämeri konseptet hör att ordna olika evenemang, därifrån biljettintäkterna används till skyddet av Östersjön.

Den långtida målsättningen för Utö for Itämeri konceptet är att Utö Havshotel kan övergå helt till grön energi. På så vis vill hotellet för sin egen del förbättra den hållbara utvecklingen och möjliggöra att ytterskärgårdens unika natur bevaras för kommande generationer.

Ön Utö

Utö är Finlands sydligaste året om bebodda ö. Det finns ca. 40 stadigvarande invånare. Landskapet på ön är typiskt för ytterskärgården: öppet, kalt och klippigt.

Väster om Utö går farleden som i hundratals år varit porten mellan Östersjön och Skärgårdshavet.
Finlands äldsta fyr belyser och skyddar fortfarande sjöfararna på denna rutt.
Utö är också känt från Merisää, lotsstationen och för mängden fåglar.

Hur kommer jag till Utö?

Förbindelsebåten M/s Baldur trafikerar till Utö året om. Avgångshamnen finns i Pärnäs, Nagu.

Båtens tidtabeller hittas på addressen www.meritie.fi Båtresan är gratis. Resan från Nagu till Utö tar 4-5 timmar.

Till hamnen finns en direkt bussförbindelse från Åbo busstation med Skärgårdsbussen (www.tlo.fi ). De som reser med egen bil lämnar den på Pärnäs hamns avgiftsfria parkering. På Utö är det endast tillåtet att köra underhållstrafik.

Inkvartering

Utö Havshotel fungerar i Utö fortets gamla kasernutrymmen, som förut användes av försvarsmakten. På ön finns ännu områden och grottor dit det är tillträde förbjudet.

Våra utställningar

Utställningar

Bekanta dig med våra konstnärer

Konstnärer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad.

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i enlighet med vår integritetspolicy.